BoardPartner

logo_jpg

BoardPartner er et nyt netværk af professionelle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses talenter, der brænder for at gøre en afgørende forskel i udviklingen af danske SMV.

– Vi skaber værdi i ejerledede virksomheder.

– Det gør vi som utålmodige og ligefremme bestyrelsesmedlemmer – med en passion for at udvikle bestyrelsesarbejdet.

– Vi kender ejerlederens behov og udfordringer, da vi alle har egne erfaringer som ejerledere og topledere.

– Vi siger vore ærlige mening og arbejder både med de strategiske og driftsmæssige udfordringer.

– Vi har samlet både de faglige kompetencer, der dækker alle stadier i virksomheders livscyklus, og personlige kompetencer, der samlet sikrer effektivt bestyrelsesarbejde.

– Vi kan tilbyde enten at udvælge bestyrelseskandidater eller alene at udsende bestyrelsessøgninger blandt medlemmerne.

BoardPartner står inde for medlemmernes kompetencer og vilje til at skabe værdi.

Vi sidder ikke i bestyrelser – vi arbejder i dem, vi udvikler dem.

Torben Johansen er bestyrelsesmedlem i boardPartner F.M.B.A.

Besøg BordPartners hjemmeside her: BOARDPARTNER