Processen

t2-rekruterring-3Fundamentet i vores rekrutterings proces er mange års erfaring i udvælgelse og ansættelse af medarbejdere på alle niveauer. Vores speciale er medarbejdere til salgsrelaterede job fra salgsassistent til salgsdirektør.
At finde den helt rigtige person der med uddannelse, kvalifikationer, kultur og egne mål passer ind i en given stilling med en bestemt virksomhedskultur, er et job der aldrig løses ved tilfældigheder.
Vi ser vores rolle som en ”mægler” der skal sikre, at såvel virksomheden som kandidaten tager den rigtige beslutning.

Det første møde

Drøftelser og sparring er derfor en vigtig forudsætning for at finde den rigtige person til stillingen. Vi er jeres sparringspartner fra første møde, hvor jobbet skal beskrives, og gennem hele rekrutteringsforløbet.
Vi gennemgår virksomhedens behov og forventninger til den nye medarbejder. Vi gennemgår ligeledes hvad den nye medarbejder kan forvente i form af ansvarsområder, arbejds-opgaver, kompetencer, udviklingsmuligheder og ansættelsesvilkår. Vi drøfter ligeledes, hvilken personprofil der vil matche jobbet og virksomheden.
Selv om vi måske kender jeres virksomhed, beder vi jer beskrive virksomhedens marked, konkurrencesituation, produkter, ydelser, organisation, værdier, image og kultur.
Sammen definerer vi de krav, jobbet stiller til den nye medarbejders performance, teoretiske viden og praktiske erfaring, personlige egenskaber og holdninger, og vi rådgiver jer om, hvilken rekrutteringsmetode der vil være mest velegnet til den pågældende stilling.
Endelig aftaler vi en tidsplan for processen.

Referencer og test

Allerede efter første interview med en egnet kandidat indhenter vi referencer. Vores erfaring er, at referencer som er indhentet med den rigtige spørgeteknik, på dette tidspunkt, giver os mulighed for at komme tæt på kandidaten ved andet interview. Derved undgår vi at dårlige referencer først dukker op sent i processen.

Da vi mener at menneskets adfærd er afgørende for et kommende samarbejde, bruger vi adfærdsanalyser frem til det sidste interview. Vi sikrer kandidaterne en grundig tilbagemelding og forståelse for resultatet i en fortrolig samtale med T2-management. Vi er certificeret i DISC fra HR-Solution og DISK analyserne fra Persolog.

De bedste kandidater

Mange medarbejdere bliver ansat alene ud fra deres teoretiske uddannelse og faglige erfaring. Hos T2-Management er vi af den opfattelse, at en medarbejders værdier, holdninger og motivation er lige så afgørende for medarbejderens succes i jobbet som de faglige kvalifikationer. Derfor betyder kandidaternes performance og personlige egenskaber lige så meget som teoretisk viden og professionel erfaring.

Kommunikation med kandidater

Enhver ansøgning eller henvendelse bliver bekræftet omgående. Kandidater som ikke, på nogen områder, matcher stillingen får et forholdsvis hurtigt afslag. Når ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter, kontakter vi de kandidater, der ikke får jobbet. Kandidater, som vi har præsenteret for virksomheden, kontakter vi personligt, så de får mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Kandidater, som ikke har været præsenteret, får et skriftligt afslag.
Det er afgørende for os, at alle kandidater får det bedst mulige indtryk af både jer, os og den proces, de har været igennem. Vi er ambassadører for de virksomheder, som vi samarbejder med, og vi bestræber os på, at alle kandidater har grund til at optræde som positive ambassadører for virksomheden, også de, der ikke får tilbudt stillingen.

Opfølgning

Vi følger op på ansættelsesforholdet hos virksomheden og den nye medarbejder efter 1 og 3 måneders ansættelse. Denne opfølgning indeholder en kort rådgivning til såvel virksomhed som til den nyansatte.

Processen

I selve processen arbejder vi efter en ”12 punkts plan” der sikrer synlighed og kvalitet for såvel virksomheden og kandidaterne.

1. Afklaringsmøde om opgaven
2. Analyse af jobbet samt virksomheden og nærmeste chef.
3. Jobbeskrivelse
4. Annoncering – søgning
5. Evaluering af ansøgninger og respons til ansøgere
6. 1 interview
7. Referencer og test
8. 2 interview
9. Præsentation af resultat for virksomheden
10. Præsentation af kandidater
11. Ansættelse
12. Opfølgning på kandidat og virksomhed efter 1 og 3 måneder