Rekruttering

t2-rekruttering-2T2-Management har gennem en årrække beskæftiget sig med rekruttering, karrierevejledning, undervisning og ikke mindst genplacering af personer, der har stået foran et karriere skift.

Torben Johansen har i sine mange år som direktør for såvel Danske som udenlandske virksomheder haft ansvaret organisations udvikling og har dermed stor erfaring med de processer, der skal håndteres, når mennesker og organisationer er i forandring.

Vi mener at gode medarbejdere og sund økonomi i høj grad hænger sammen. Derfor vil en øget medarbejder tilfredshed munde ud i en win-win-situation.

Læs mere om vores produkter:

Rekrutterings brochure

Outplacement brochure

Outplacement processen